Bevægelse og motion er en del af det daglige program for kursisterne på Livsstilscenter Brædstrup. Et forløb varer omkring seks måneder; forløbet består af tre indlæggelser af hver fire døgns varighed.
.

Det første hospital i Brædstrup blev færdigbygget 1893‑94 og bestod af en hovedbygning med 12 senge og en epidemiafdeling med otte senge i en separat bygning. Siden blev hospitalet løbende udbygget helt op til 1970’erne. Aktiviteten blev dog igen gradvis reduceret som følge af den sundhedsfaglige udvikling, der krævede større enheder med ekspertise inden for mange medicinske specialer. Tilbage er blevet et livsstilscenter, der åbnede i 1996, hvor patienter kan blive indlagt med henblik på at ændre livsstil. Tilbuddet gælder for overvægtige patienter og patienter med livsstilssygdomme, fx hjerte-kar-sygdomme. Patienterne skal være henvist af en læge. Behandlingsforløbene varer typisk ca. seks måneder med tre indlæggelser på fire døgn. Der kommer ca. 45 patienter om ugen til livsstilscenteret.

Der findes en række lignende tilbud på højskoler, men det er en nyskabelse, at hjælp til livsstilsændringer på det niveau er gratis i det offentlige sundhedssystem. De faglige evalueringer har været meget positive.

Livsstilscenteret har også genoptræningsforløb under indlæggelse i tre uger. Det er primært for patienter med rygproblemer, hofte-knæ-problemer efter operation og patienter efter blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Livsstilscenter Brædstrup er således et eksempel på et skift i det danske sundhedsvæsen, hvor den større enhed, Regionshospitalet Horsens, behandler akutte patienter, mens de tidligere små sygehuse får andre vigtige opgaver i sundhedsvæsenet.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg