Befolkning og areal i Kolding Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Lunderskov 1921-2020.
.
Det centrale Lunderskov, 2020. Stationsbyens ældste virksomheder og byhuse lå samlet omkring Storegades østende over for stationsarealet. Storegade er stadig byens hovedgade med butikker og anden service. Den fortsætter ned i tunneldalen og passerer her fiskeopdrætter Poul Hansens imposante villa Hvidkilde fra 1913 ved Drabæks Mølleå; mølledammen ses mod nord. En række offentlige institutioner, hal, bibliotek, plejehjem og skole, er samlet i den vestlige del af byen, og herfra leder Reinholdts Bakke op til de nyere parcelhuskvarterer på moræneplateauet.
.

Lunderskov har en befolkning på 3.105 og et areal på 3,0 km2. Byen ligger 11 km vest for Kolding tæt ved Hovedstilstandslinjen, hvortil isen østfra nåede i den seneste istid. Syd for byen forekommer hedeslette, der afvandes vestpå, mens Lunderskov ligger i 30‑40 m’s højde på et moræneplateau, der er rigt på småsøer; den største er Dollerup Sø vest for byen, som var udtørret i en årrække midt i 1900-tallet. En smal tunneldal gennem byen danner et grønt bælte, som er ubebygget bortset fra Drabæks Mølle. Gennem dalen mod nordøst strømmer Drabæks Mølleå for senere at udmunde i Åkær Å.

Frem til 2. Verdenskrig holdt stationsbyen sig syd for Møllegade og øst for tunneldalen, men voksede så mod nord, begrænset af banen og et vådområde i syd. Fra 1970’erne voksede en ny bydel frem vest for Drabæks Mølleå; den er nu på størrelse med den ældre. Af byens regulære erhvervskvarterer ligger et i nordvest ved Kolding-Ribe-landevejen, og det nyeste øst for banen med en stor vindmøllevingeproducent. Det ældste, som ligger nord for Møllegade, overgår nu til boligformål. Kun få og små boligkvarterer har fundet vej over jernbanen; et af dem ligger langs Kirkevejen, der leder 1,5 km mod sydøst til Skanderup Kirkeby. Samme afstand har byen til Esbjergmotorvejen mod nord.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra 1496, hvor det optræder i formen Lwnderskoff. I senere kilder findes det som Lwndeskoff (1503) og Lunderskog (1522). Navnet er sammensat af substantiverne lund og skov. Eftersom forleddet i sig selv betyder »lille skov«, kan sammensætningen med efterleddet indikere en samlet betydning »skoven, der består af flere mindre lunde«, men efterleddet kan også være en pleonastisk tilføjelse for at understrege skovkarakteren, således at også den samlede betydning blot er »lille skov«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Kolding Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer