Lunderup ligger nordøst for Varde ud til engene ned mod Varde Å. Lunderup fik status som herregård omkring år 1600, mens den var i parret Karen Brockenhuus og Otte Krags eje. Lunderup indgik fra 1790 i stamhuset Nørholm indtil 1922. Lunderup drives i dag som land- og skovbrug under firmaet Lunderup ApS.

Den elegante, men enkle hovedbygning er opført i gule mursten i én etage over en høj, hvælvet kælder. Mod gårdspladsen omkranses indgangen af en midtrisalit med buet fronton, hjørnepilastre og en tresidig stentrappe. Som inskriptionen over indgangspartiet beretter, er den i dag fredede klassicistiske hovedbygning opført af A.C. Teilmann i 1785. Den har lighedstræk med herregården Nørholms hovedbygning opført i samme periode af samme ejer, og de tilskrives begge Vardebygmesteren Peder Frisvad. Vest for hovedbygningen ligger en rødpudset avlsgård fra 1950’erne, der efter en brand afløste Teilmanns avlsanlæg i gule sten fra 1768.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Varde Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder