Den 500 m lange og 20 m høje Lundsgård Klint ligger ud mod Kerteminde Bugt, ca. 2 km sydøst for Kerteminde. Klinten er typelokalitet for det såkaldte Kerteminde Mergel og er derfor af stor forskningsmæssig betydning. De nederste og dermed ældste lag i klinten udgøres netop af den lysegrå Kerteminde Mergel, der blev aflejret i Paleocæn. Mergelen, som består af 50 % kalk og 50 % ler, indeholder bl.a. fossiler af snegle, muslinger, søpindsvin og krabber, hvilket viser, at mergelen blev aflejret i et koldt hav på ca. 100 m’s dybde.

Over mergelen ligger aflejringer fra sidste istid, Weichsel. De ældste lag, som består af moræneler og smeltevandssand, blev aflejret af en gletsjer, der bevægede sig ind over området fra sydøst. Sammen med mergelen blev disse lag efterfølgende skubbet op i folder og flager af Nordøstisen. De foldede lag blev overlejret af moræneler og smeltevandssand fra Den Ungbaltiske Is, der ligeledes kom fra sydøst. Da disse lag ikke efterfølgende er blevet deformeret, ligger de næsten horisontalt.

Videre læsning

Læs mere om Kerteminde Kommunes geologi

Læs også om

Se alle artikler om Geologi