Den bygningsfredede Lyngby Præstegårds lave, gulkalkede længer ligger bag den stejlt stigende kirkebakke tæt på Lyngby Kirke. Både Søren Kierkegaard og H.C. Andersen gæstede de tre præster B.F. Rønne, der var præst her 1802‑33, og to generationer af Rørdam: Peter Rørdam, præst 1856‑83, og Holger Fr. Rørdam, præst 1883‑1913. Rønne var fremtrædende talsmand for landøkonomi, folkeoplysning og fattigforsorg og stifter af Det Danske Missionsselskab i 1821. Under englændernes angreb i 1807 gjorde han sig sammen med greve S.L. Schulin på Frederiksdal og Frédéric de Coninck på Dronninggård bemærket ved at værne sognefolkene mod besættelsesmagten.

Af det anseelige 1700-tals bindingsværksanlæg er nu kun bevaret en stråtækt staldlænge. Det grundmurede stuehus fra 1846 er opført efter en brand af P.D. Ibsen, der var præst 1833‑55. Stuehuset blev gennemgribende renoveret i 1980’erne og 1990’erne. Ibsens efterfølger, den grundtvigianske Peter Rørdam og dennes nevø, kirkehistorikeren Holger Fr. Rørdam, stod Sorgenfris kongelige beboere nær og opnåede derigennem, at Nordbanen i 1863 blev ført uden om den gamle landsby, præstegården og slotsparken, der således blev skånet.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde