Lyngbygårds bindingsværk og røde teglsten stammer fra 1700-tallet, mens den første hovedbygning går tilbage til 1590’erne. Den fredede hovedbygning består af en kort bygning fra 1755 og en lang bygning mod vest med en frontispice fra 1775.
.

Ti kilometer vest for Aarhus ligger herregården Lyngbygård. Tæt ved anlægget løber Lyngbygård Å. Nord for hovedbygningen ligger en stor have med gamle træer og mod øst landsbyen Lyngby med Lyngby Kirke, der i middelalderen hørte under Ring Kloster, ligesom også en række gårde i landsbyen.

Efter Reformationen i 1536 blev klosterets gårde overtaget af kronen, der ejede dem frem til 1579, hvor Frederik 2. mageskiftede dem til adelskvinden Anne Skram. Først herefter fik en af gårdene hovedgårdsstatus, og Lyngbygårds første hovedbygning blev opført i 1590’erne. Efter en række ejerskifter overtog Aarhuskøbmanden Johan Arentsen Althalt herregården i 1686. Hans slægt bragte herefter i generationer fremgang og stabilitet til godset. Under familien Althalt blev godset forøget betragteligt, og den nuværende hovedbygning blev opført. I 1826 blev Lyngbygård solgt til Johannes Friis, hvis søn af samme navn arvede gården og ejede den til sin død i 1903. Både fader og søn var virksomme landmænd og forbedrede godsets jorder gennem bl.a. dræning, ligesom den yngre J. Friis specialiserede sig inden for mejeribrug.

I 1945 blev Lyngbygård erhvervet af Marie Bønløkke, der sammen med sin mand havde været forpagtere på avlsgården Jernit under Frijsenborg Slot. I dag ejes herregården af Niels Jørgen og Poul Jakob Bønløkke, der er hhv. tredje og fjerde generation Bønløkke på stedet. Lyngbygård danner nu rammen om et moderne landbrug med planteavl, frøavl samt skovdrift og udlejning. Siden 2007 har en del af godsets areal været udlejet til Lyngbygård Golf, der nu er gårdens nærmeste nabo.

Hovedbygningen står endnu smukt i sortmalet bindingsværk og røde teglsten med rødt halvvalmet tegltag. Den er opført ad to omgange af familien Althalt. Den korte længe mod øst blev opført i 1755, og 20 år senere blev den forlænget mod vest med den større længe. Kælderen, der vidner om den tidligere bygning, er opført med tykke mure af kampesten og opmurede hvælvinger. Den udgjorde fundamentet til Lyngbygårds renæssancehovedbygning fra 1590’erne. Til herregården hører også en række avlsbygninger, hvoraf de ældste blev opført i 1828 efter en brand, og øst for hovedbygningen findes en smedje fra sidste halvdel af 1700-tallet.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Aarhus kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder