På det vestlige Mors, nord for Karby, ligger det store strandengsområde Mågerodde. Strandengene rummer planter som kærfnokurt, kødfarvet gøgeurt og kødet hindeknæ, men det er især ved fuglelivet, at Mågerodde udmærker sig. Således omfatter ynglefuglene, ud over de mest almindelige kystfugle, også arter som klyde, havterne og måske dværgterne, ligesom strandengene er en vigtig rasteplads for især trækkende lysbugede knortegæs og hjejler.

Aage V. Jensen Naturfond ejer 60 ha af området. Mågerodde indgår desuden i habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet Mågerodde og Karby Odde.

Videre læsning

Læs mere om Kysterne i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links