Måløv Aksen med Pladsen til venstre.

.

Måløv Aksen er sammen med Pladsen et landskabsarkitektonisk værk på grænsen mellem arkitektur og kunst i Måløv. Måløv Aksen danner forbindelse mellem Måløv og den nye bydel Søndergård, der ligger på hver sin side af Måløv Byvej og S-togsbanen. Måløv Aksen løser logistiske udfordringer ved at forbinde Søndergårds Torv med Måløv Station, og er sammen med Pladsen et forsøg på at forbinde de to bydele og skabe et attraktivt nyt byrum, der samtidig giver plads til leg og samvær. Pladsen består af et trappeanlæg med klatrevæg og ramper. De tidligere mørke tunneler i Måløv Aksen er blevet lysende passager med graffiti udført af unge fra byen og med stille underlægningsmusik. Tunnelernes stier og vægge er inspireret af smeltevandsaflejringer.

Måløv Aksen, der er udformet af Liw Planning og ADEPT Arkitekter, vandt Dansk Landskabspris i 2010.

Videre læsning

Læs mere om Måløvs arkitektur

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur