Bykvarteret Søndergård, et nyt by- og boligkvarter syd for Måløv Station, ligger ud til en kunstig sø og kanal.
.

I udkanten af Måløv ligger bykvarteret Østerhøj, der er opført i perioden 1984‑96, samtidig med – og ud fra samme principper som – bykvarteret Egebjerggård ca. 2 km øst herfor. Kvarteret er en blanding af ejer- og almennyttige boliger, der er centreret omkring en bygade og med forskellige funktioner, herunder skoler, institutioner og erhverv. Skråningen fra hovedgaden op mod Måløv Byvej krones af boligbebyggelsen Eskebjerggård.

Med udsigt over tunneldalslandskabet er Novo Nordisks forskningscenter (Diabetes Research House) vokset frem i overensstemmelse med Dissing+Weitling architecture A/S’ oprindelige masterplan for den store ejendom vest for Måløv. Første etape omfattede en halvcirkelformet bygning, hvorfra stokke af varierende længde strakte sig ud over en nordvendt skrænt og trak landskabet op mellem sig. RH Arkitekter har stået for den seneste udvidelse i 2013.

I den nye bydel Søndergård ligger bebyggelsen Søfryd (opført 2003‑08), tegnet af JWH Arkitekter og Tema Arkitekter. Første etape syd for søen består af parcel- og rækkehuse, anden etape af etagebebyggelser samt hospice, børnehus og enkelte rækkehuse. Måløv Aksen, den nye passage mellem de to bydele som adskilles af jernbanen, stod færdig i 2010 som et attraktivt byrum udformet af ADEPT Arkitekter.

Videre læsning

Læs mere om Måløv

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur