Det centrale Møldrup, 2019. Byens hovedvejnet er de retlinede og krydsende veje Nørregade-Søndergade og Vestergade-Østergade. Søndergade er byens handelsgade, der ligesom de øvrige veje har lav bebyggelse, og byens mest udbredte boligtype er enfamilieshuset. Møldrups erhvervsområde mellem Nørregade og Hovedvejen er domineret af fabrikken Essentia Protein Solutions. Himmerlandsstien, der løber gennem byen, har forbindelse til Viborg og Løgstør.
.

Møldrup har en befolkning på 1.274 og et areal på 106 ha. Byen ligger på et moræneplateau i ca. 35 m’s højde øst for Simested Ådal, med 19 km til Viborg og 18 km til Hobro. Beliggenheden umiddelbart syd for Skivevej og vest for Hovedvej 13 giver byen nem adgang til det overordnede vejnet, som dog samtidig afgrænser byudviklingen mod nord og øst.

Byen har udviklet sig langs Jernbanegade, Søndergade, hvor forretningslivet er lokaliseret, og Nørregade. Møldrup er udpeget som et beskyttelsesværdigt kulturmiljø som et eksempel på en stationsby.

Skinneområdet er nu omdannet til Himmerlandsstien. Et nyt grønt område, Astrupparken, er anlagt ved stien. Fremtidigt boligbyggeri vil blive placeret nær Astrupparken og øst for Søndergade. Byens erhvervsområde mellem Nørregade og Hovedvejen er domineret af fabrikken Essentia Protein Solutions.

Stednavnets betydning

Møldrup er oprindelig et gårdnavn, hvis ældst kendte kilde er fra *1405, hvor formen Møldrup optræder. I senere kilder findes former som Møldrvp (1491), Møldrupgaard (1580) og Mølderup Gaard (1688). Navnet er sammensat af substantivet mølle og substantivet torp, som betyder »udflytterbebyggelse«. Navnet sigter således til en udflyttet bebyggelse beliggende ved en mølle. Da jernbanen kom i 1893, blev Møldrup stationsnavn og efterfølgende brugt om den bebyggelse, der opstod omkring stationen.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer