Befolkningsudviklingen i Møldrup 1940‑2018.

.
På dette foto fra 1930 af Søndergade i Møldrup ses byens vandtårn og en mølle. På det tidspunkt havde byen under 500 indbyggere.
.

Møldrup Station blev anlagt i 1893 på en mark, hvor den nye Himmerlandsbane skar Hovedvej 13. Stedet blev kaldt »Bette Sverrig«, fordi de nærmeste naboer var svenske stenhuggerfamilier, der boede i tre små kampestenshuse. Året efter banens anlæggelse blev der bygget et gæstgiveri over for stationen, og dermed indledtes en beskeden byudvikling, hvor håndværkere og handlende i de første årtier især orienterede sig mod egnens landbrug. En række fællesinstitutioner som skole (1901), brugsforening, andelsmejeri, markedsplads, elektricitetsværk (1914) og vandværk fik ligeledes hjemsted i stationsbyen.

Efter 2. Verdenskrig blev træindustrien en vigtig del af Møldrups erhvervsliv. Lokale folk stod bag tre møbelfabrikker, et savskæreri og en tømmerhandel. Nye centerfunktioner blev knyttet til stationsbyen, således bibliotek i 1946, centralskole i 1956 afholdshotel, sognesal, missionshus, rutebilstation, telefoncentral og en række bankfilialer. I 1940 lå befolkningstallet på 482, og det var i 1970 vokset til 848.

I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 blev Møldrup Kommune dannet, og efter en del diskussion blev administration og rådhus placeret i Møldrup. Derudover blev et plejecenter og Møldrup Hallen opført i byen.

Erhvervsudviklingen var domineret af elektroindustri og specialproduktion inden for levnedsmiddelindustrien, fx Scanflavour A/S (grundlagt 1981, i dag Essentia Protein Solutions) med produktion af proteiningredienser. Befolkningstallet var i 2007 nået op på 1.268.

Videre læsning

Læs mere om Møldrup

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie