Tubineanlæg, set fra SV
.
Befæstning og mølledam, set fra SØ
.
Sten med hjulleje i forgrunden og baggrunden resterne efter nyere tubineanlæg, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533482
Sted- og lokalitetsnummer
060205-308
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mølleanlæg ved Læså umiddelbart vest for Savskærergård. Består af en ca. 100 m lang svagt buet dæmning af jord med stenbefæstning. Befæstningen findes fortrinsvis i opstrøms side. Åens løb er i nyere tid lagt om, idet der ses spor efter et oprindeligt overløb midt på dæmningen. Møllerenden, der er i det sydøstlige dæmningsafsnit, er nu lukket af et i nyere tid etableret turbineanlæg. Hjulkisten er bevaret nedenfor dæmningen; her findes en sten med et nedslidt hjulleje.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links