Dæmning midter sektion, set fra S
.
Sydligste gennemløb, set fra NNØ
.
Sydligste gennemløb, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523592
Sted- og lokalitetsnummer
060406-235
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Vaseå ca. 100 m SV for Aagård. Vandmølleanlæg, meget markant. Består af en 60-70 m lang dæmning, stensat i opstrøms side. Højden er mere end 3 m, og største bredde er ved foden 6-7 m. Der findes 3 gennemløb. Ved 2 af dem synes der at have stået vandhjul, dog næppe samtidig. Ved det midterste løb er en klippeblok med hjulleje. Fra gården fører en gammel vej mod en granitbro nedenfor møllestedet.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderVandmølleanlæg ved Vaseå ca. 100 m SV for Aagård. Anlægget, der er meget markant, består af en 60 - 70 m lang dæmning, stensat i opstrøms side. Højden er mere end 3 m og største bredde er ved foden 6 - 7 m. Der findes 3 gennemløb. Ved 2 af dem synes der at have stået vandhjul, dog næppe samtidig. Ved det midterste løb er en klippeblok med hjulleje. Fra gården fører en gammel vej mod en granitbro nedenfor møllestedet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links