7485 oversigt af midtdel. Set fra NNØ.
.
7484 oversigt af norddel. Set fra SV.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4127144
Sted- og lokalitetsnummer
050206-260
Anlæg
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1859 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4127:144 Mølledæmning. Længde 80 m, bredde ca. 7 m og højde 80-210 cm. I syd afgrænses dæmningen af en grøft. Dæmningen afsluttes i nord på en bakke. Vestsiden stensat af fortrinsvist marksten og enkelte kløvede sten.

Undersøgelseshistorie

2017
Fundet på luftfoto - Museum SydøstdanmarkFundet på reliefkort. Mulig rest af dæmning til opstemning af vand til vandmølledrift. Anlægget er omtrent 80 m langt og ca. 8-9 m bredt og placeret i den sydvestlige del af Stampeskoven.
2017
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkMølledæmning til opdæmning af vand på Sømarken (tidligere Store Møllesø) til vandmølledrift. Længde 80 m, bredde ca. 7 m i bund og 2-2,2 m i top og højde 210 cm målt fra Ø og 80 cm målt fra V. Sydligste ca. 60 m orienteret NNØ-SSV mens de nordligste ca. 20 m er orienteret ØNØ-VSV. I syd afgrænses dæmningen af en grøft. Dæmningens afsluttes i nord på en bakke og den lokale topografi blev derved udnyttet. Dæmningens vestside stensat af fortrinsvist marksten og enkelte kløvede sten, der er 30-120 cm store i 2-3 synlige skifter. Placering i Stampeskoven langs skovens sydvestlige grænse.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links