Sydlig anlæg - vest og nordlig del, set fra N
.
Sydlig anlæg - vestlig del med nordlig gennemføring i baggrunden, set fra SSV
.
Sydlig anlæg - vestlig del, set fra SSV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523668
Sted- og lokalitetsnummer
060403-226
Anlæg
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vandmølleanlæg ved tilløb til Vaseå ca. 50 m NV for Hinzegaard. Består af rester af 2 vandmølleanlæg. Den ældste vandmølle består af en ca. 40 m lang lav jorddæmning med 2 gennemføringer med lav faldhøjde. Det yngste, der stammer fra begyndelselsen af 1900 tallet, er anlægs-rest af turbine med en opdæmning ca. 50 m lang, 5 m bred og 2 m høj. I det østlige løb ses en støbt gennemføring med rest af stigbord samt fundament af turbinehus. Der synes på et tidspunkt at have stået et vandhjul, forløberen for turbinen, lige nedenfor betondæmningen.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderVandmølleanlæg ved tilløb til Vaseå NV for Hinzegaard. Der findes rester af 2 anlæg af forskellig alder. Ældst er en ca. 40 m lang, lav jorddæmning med 2 gennemføringer og lav faldhøjde. Det yngste, som ligger umiddelbart V for gården, er anlagt i beg. af 1900 tallet. Af dette er bevaret fundamentet af et turbinehus og en ca. 50m lang, 5 m bred og 2 m høj opdæmning med to gennemløb, hvoraf det vestlige nu er udtørret. I det østlige løb findes en støbt gennemføring med stigbord. Der synes på et tidspunkt at have stået et vandhjul umiddelbart nedenfor stigbordet, forløberen for turbinen, der er placeret nedenfor stigbordet.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiDer findes rester af to anlæg af forskellig alder. Det yngste ligger umiddelbart V for Hindsegård. Hvorimod det ældre anlæg ligger ca. 150 meter syd her for.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links