7508 Møllebæk rende ca. 40 m stik ØSØ for dæmning, stensat rende med brug af mørtel. Set fra Ø.
.
6816 SØ-side, afgang, stensætning omkring sluse. Set fra SØ.
.
6823 SØ-side, afgang, stensat fløj SV-side. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4127142
Sted- og lokalitetsnummer
050206-257
Anlæg
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1859 e.Kr.); Møllekanal, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1859 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4127:142 Dæmning. Dæmningen er 60 m lang, 15 m bred og op til 4 m høj. I dæmningens SV-lige del er en stenbygget sluse opført af såvel kløvede som utilhuggede sten. Ved slusen findes stensatte fløje samt en tilhørende 95 m lang stensat rende SØ for dæmningen. Vejbelægningens asfalt ovenpå dæmningen kan vedligeholdes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - Museerne.dkFormodet mølle- og vejdæmning. Vandmølle på stedet min. siden år 1700 (kilde Holger Munks artikel Wordingborg rytterdistrikts vandmøller 1718-1744 fra 1947).
2017
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkDæmning til opstemning af vand i Møllesøen til vandmølledrift. 60 m lang NØ-SV, 15 m bred i bund og 7 m bred i top og op til 4 m høj. I bunden af dæmningen ca. 5 m fra SV-ende en stenbygget sluse, der er 1,45 m bred NØ-SV, min. 4 m lang NV-SØ og 1,9 m høj. Slusens loft består af tværliggende kløvede sten. Dæmningens SØ-side omkring slusen er stensat af fortrinsvist kløvede kampesten på et 4 m højt og 3,5 m bredt stykke. Det stensatte stykke i top ved vej er 275 cm bred og består af kløvede rektangulære kvadrer. Der er stensatte fløje i dæmningens sider mellem slusen og den stensatte rende SØ for dæmningen. Dæmningens NV-side er jordbygget. Placering få meter nord for Langebækgård.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links