Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503378
Sted- og lokalitetsnummer
060106-202
Anlæg
Mølledam, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.); Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vandmølleanlæg. Jordvold stensat i begge sider. Længde ca 20 m, bredde ca 3 m, højde ca 1,5 m. I skov.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMølledæmning i skov. 1,50-1,75 x 20 (VSV-ØNØ) x 3,5 m. Stensat i begge langsider. Vandgennemløb synligt på N-siden. Åbning, 0,6 m høj, 0,4 m bred. Lagt af store tilhuggede granitplader. I S-siden er stenpladerne forenet og hele hullet tillukket med cement og marksten. Stenssætning velbevaret midt på i N-siden, men sammenfaldet ved V og Ø-siderne. Gennembrud i Ø, 1,25-3 m bredt, 0,6-1 m dybt. Dæmningen er noget sammensunken midtpå. Stensætningen på S-siden er i V noget sammenfalden. Jorddynge i V langs S-siden. Lidt gammelt affald, tallerkener og jernkøkkensager spredt omkring dæmningen. Bevokset med gamle kirsebær, bøg, hyld og ask. Stor ny opvækst af ask, hyld og bøg, Mange stikkelsbærbuske. Tæt underbevoksning af vedbend. Begyndende brombærkrat på Ø-del. Skansen ligger 4 m N for 5033-79. Ejer er ikke forespurgt om evt. pleje. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Museal rekognoscering - Kroppedal Museum, ArkæologiMølledæmning bestånde af sten, ca. 20x2 m, højde ca. 1 m, helt dækket af brombærkrat og i øvrigt helt tilgroet. Fortidsmindet bør plejes. Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet (bør afmærkes).
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links