I Herregårdens Madbutik Møltrup sælges der bl.a. slagterivarer, mejeriprodukter og honning. Produkterne fremstilles lokalt på Møltrup Optagelseshjem, et hjem for mænd med et tidligere alkohol- eller stofmisbrug. Stedets mange værksteder er en af grundpillerne i den pædagogiske tilgang til beboerne.
.

I det flade landskab nordvest for Herning ligger herregården Møltrup, hvis nuværende hovedbygning er fra 1700-tallet.

Møltrup har eksisteret som herregård siden 1400-tallet, hvor den var ejet af den adelige Fastislægt. I 1685 kom Møltrup i godsejer Christen Lindes besiddelse. Den borgerligt fødte Linde begyndte som købmand i Holstebro, men opbyggede med årene et stort godsimperium med mange herregårde og blev overordentlig velhavende. Også under Møltrup samlede Christen Linde en del fæstegods, og som andre af periodens borgerlige godsejere blev han i 1704 adlet under navnet de Linde. Herregården forblev i slægten de Lindes eje i flere generationer. I slutningen af 1700-tallet, da endnu en Christen de Linde sad på herregården, blev store dele af fæstegodset solgt fra. Møltrups landbrugsbedrift bestod herefter først og fremmest af selve hovedgårdsjorden. Slægten de Linde forlod Møltrup i 1812, og i det kommende århundrede skiftede gården hænder flere gange. I 1912 blev Møltrup købt af fængselspræst Johannes Munck, der sammen med sin hustru, Caroline Maria Munck (f. Fabricius), oprettede Møltrup Optagelseshjem, et hjem og arbejdsfællesskab for hjemløse og løsladte fanger.

Den nuværende hovedbygning på Møltrup er opført i hvidkalket grundmur af daværende ejer Christen de Linde og hans hustru i 1777. Den trefløjede enetages hovedbygning fremstår typisk for de vestjyske herregårdsanlæg fra 1700-tallet og udgør et centrum i det store bygningsanlæg med en nyere trelænget avlsgård. Stynede lindetræer tæt ved hovedbygningen og sandstenstavlen over indgangspartiet minder stadig om de Lindeslægtens storhedstid på Møltrup. I løbet af de sidste hundrede år blev adskillige værksteds og beboelsesbygninger desuden opført i tilknytning til herregården.

Den selvejende institution Møltrup Optagelseshjem fungerer i dag stadig som bosted for hjemløse og drives for indsamlede midler, offentlige tilskud og indtægter fra landbrug og produktion på stedet.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder