Det centrale Mørkhøj, 2018. Hvor Hillerødmotorvejen krydser Mørkhøjvej, ligger privathospitalet Aleris-Hamlet i en del af den tidligere TV-Byens bygninger. Industriområdet ligger dels syd for Gladsaxe Ringvej omkring Transformervej, Dynamovej og Generatorvej, dels nord for motorvejen. Nord for motorvejen, ved Bykrogen og Mørkhøj Bygade, lå landsbyen i sin tid. Handels- og serviceforretninger findes i Høje Gladsaxe Center mod nordøst.
.

Mørkhøj ligger i et let bølget morænelandskab fra sidste istid, der mod sydøst går over i Gyngemose. Gyngemose blev gennemskåret, da Hillerødmotorvejen blev anlagt. Mosen er nu fredet sammen med Høje Gladsaxe Park.

Mørkhøj er et boligområde i Gladsaxe Kommunes sydlige del mellem Hillerødmotorvejen og Motorring 3. Bebyggelsen veksler regelmæssigt mellem etageejendomme og tætte parcelhusområder. Mod øst ligger offentlige og private institutioner, og nord for boligområdet et erhvervskvarter.

Stednavnets betydning

Navnet Mørkhøj kendes fra 1186, hvor det optræder i formen [Mw]rhoga. I senere kilder findes det i former som Myrkøy (1338) og Myrkøwæ (1377). Navnet er sammensat af adjektivet mørk og substantivet høj med den samlede betydning »den mørke (grav)-høj«. Forleddet kan sigte til en særlig mørk jordbund eller vegetation, alternativt til en høj og tæt skovbevoksning, der har henlagt højen i mørke. Det er uvist, hvilken høj navnet refererer til.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder