Søborg Forskønnelsesforening blev stiftet i 1911. Her var arkitekterne K.T. Seest, Niels Gotenborg og J.L. Meulengracht aktive, og de satte præg på både Søborg og Mørkhøj, hvor sammenlagt 773 af deres huse står endnu. Søborg Forskønnelsesforening samarbejdede tæt med Landsforeningen Bedre Byggeskik, der var oprettet i 1915. Landsforeningen Bedre Byggeskik eksisterede indtil 1965, mens Søborg Forskønnelsesforening blev opløst allerede ca. 15 år efter stiftelsen.

K.T. Seest fungerede i årtier som rådgivende arkitekt for Gladsaxe Kommune. Han tegnede vejnettet i Søborgmagle Kvarteret i 1919 og var i et par år formand for kommunens bygningskommission. Niels Gotenborg og J.L. Meulengracht stod blandt andet bag opførelsen af 73 ensartede gavlhuse på Vandtårnsvej/-Marienborg Allé og Andersen Nexøvej 1924‑25.

Det tidligere Blaagaard Seminarium og nuværende Enghavegård Skole er bygget som et samlet kompleks i årene 1962‑66 og tegnet af Jørgen Bo samt Karen og Ebbe Clemmensen med Jørn Palle Schmidt som landskabsarkitekt. Byggeriet, der er i røde mursten med flade tage, er tilpasset det kuperede terræn og udgør et repræsentativt eksempel på 1960’ernes institutions- og skolebyggeri.

Videre læsning

Læs mere om Mørkhøj

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur