Det mest markante af voldstederne i Nyborg Kommune disse er det store velbevarede Magelund, der ligger ca. 1 km nordøst for herregården Lykkesholm. Her blev der anlagt en borg på den nordlige del af en ca. 15 m høj naturlig banke, som havde stejle sider ned til en nu udtørret sø. Den overvejende runde borgplads blev skabt ved at afskære den yderste del af højdedraget fra resten af banken med et system af volde og tørre grave. Borgpladsen, der havde en diameter på ca. 70 m, blev omgivet af en høj randvold forsynet med åbninger i øst og nordvest. Mens højdedragets stejle sider i forening med søen har ydet naturlig beskyttelse mod nord og vest, blev der mod syd og øst anlagt en ca. 10 m bred voldgrav med tilhørende ydervold. Borgens ladegård lå formentlig på et plateau mod syd, der ligeledes har været beskyttet med både vold og grav mod landsiden. Magelund er tidligst omtalt i skriftlige kilder i 1329, hvor fru Kirstine skødede gods på Nordfyn til Peder Brock. Efter en række ejerskifter blev Magelund i 1391 købt af dronning Margrete 1., der overdrog det til væbner Henneke Olufsen Bjørn for lang og tro tjeneste som bl.a. rigsråd og høvedsmand på Nyborg Slot. Omtrent på denne tid blev Magelund nedlagt og godset flyttet til sin nuværende placering med det nye navn Lykkesholm.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Nyborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder