Den bygningsfredede Magleby Præstegård er et grundmuret og stråtækt hele med kirke og kirkegård. Stuehuset er gulkalket og med tjærede syldsten og hvide, trukne gesimser. Det ligger frit i den store have og er forbundet med mure til de to avlslænger om gårdsrummet. Præstegården blev opført i 1849 efter brand af præsten Peter Laurits Ingerslev (præst 1842‑60), men brandhærget på ny i 1940’erne.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odsherred Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Præstegårde