OS, set fra SV
.
Bautasten på toppen af skansen, set fra VNV
.
3 bautasten på toppen af skansen, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533627
Sted- og lokalitetsnummer
060403-203
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ibsker Tingl.: 7. juni 1928. Overfredningskendelse af 11. jui 1978 om fredning af arealer i Nørremark. Skanseliste nr. 89. Malkværnskansen. Skansen ligger ca. 40 m fra strandkanten og ca. 15 m syd for det gærde, som nordøst for "Kurehøj" i retning vest- øst fører ned til havet. Volden har en buet form. Dens nord- lige del er helt borttaget, dens sydlige ende lidt beska- diget, således at voldens længde nu er ca. 12 m. Den har 2 kanonbænke, hvis højde er henimod 1 m med 4 x 4 m's bred- de og længde. I skansen er 3 bautasten, den midterste 2 m, de 2 andre 1 m høje. På den største sten står der på den mod søen vendende side: ALBRET WOLFSEN // 9'JUNI 1645 // - og på den mod land vendende side: HAN STRED // FOR KON- GE OG LAND // OG MÅTTE ÆRLIGEN DØ //. Sidestene har ingen indskrift.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Malkværn Skanse", 2 x 20 x 15 m, forefundet som beskrevet i fredningstekst. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sin smukke beliggenhed. Bevoksning: 1985: Græs
2001
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links