Maribo Domkirke med sin placering ned til Søndersø er et indtagende syn, når eftermiddagssolen rammer bygningens vestparti.
.
Det tidligere Maribo Rådhus er opført i 1857 og ligger på Torvet. Det er tegnet af den lokale bygmester Johan Carl Mertins i en blanding af nygotik og nyrenæssance og er kendetegnet ved sit ottekantede tårn med kuppel og spir i kobber. I dag er der kontorer, og bygningen er fortsat ejet af kommunen.
.

Bag rådhuset og omkring domkirken domineres bebyggelsen af beskedne, anonyme enetages beboelseshuse med tegltag. Få huse fra 1700-tallet er stadig bevaret som den fredede Kapellangården (1756) i Kapellanstræde med bjælker tappet igennem de bærende stolper. I flere ejendomme indgår elementer af 1700-tals bindingsværk. Især huse fra 1800-tallet karakteriserer den ældste bykerne i Maribo.

På Torvets nordlige del og langs Østergade-Vestergade ligger fortrinsvis toetagers, grundmurede forhuse med butiksindretninger. Amtsforvalter Hans Jacobsen Lunddahl opførte, med genbrug af munkesten fra klosteret, byens første grundmurede hus i gården til Østergade 5 (1813). Han opførte også det grundmurede apotek (1819) i Vestergade 1. De første grundmurede huse var overkalkede, men i Klostergade blev der opført bygninger i blank mur.

I slutningen af 1800-tallet blev der anlagt nye gader uden for middelalderbyen, hvor bebyggelsen er præget af dobbelthuse og villaer i blank mur af røde og gule sten. Arkitekten H.C. Glahn stod bag såvel sygehuset på Søndre Boulevard 2A (1894-95) som Sankt Birgitta Kirke (1897) og den katolske toetagers præstebolig i hhv. Maria Gade 6 og 4 (1900) Sukkerfabrikken (1896-97) med kontrastfulde røde murstik mod det gule murværk blev tegnet af Th. Hirth. Han havde arbejdet for Ove Petersen, arkitekten bag Nakskov Sukkerfabrik og Lolland- Falsters Stiftsmuseum (1890) på Bane gårdspladsen 11.

Fabrikant C.F. Kiehn opførte en række ens gavlhuse (1897-1900) i blank gul mur for fabrikken A/S Vulcan til dens tekniske personale.

Den lokale arkitekt Christian Brandstrup tegnede Maribos elværk (1911), mens posthuset (1907-08) på Banegårdspladsen blev tegnet af Andreas Clemmensen.

Maribos førende bygmester, Johan Carl Mertins, byggede i 1857 rådhuset midt på Torvet. Efter Kommunalreformen i 1970 blev det nye røde murstensrådhus (1985), Jernbanegade 7, tegnet af arkitekterne Dall & Lindhardtsen.

Maribos parker og anlæg

Maribos grønne områder ligger primært omkring Søndersø. På vest siden ligger frilandsmuseet De Gamle Huse fra 1927, der er en del af Museum Lolland-Falster, med gamle landbobygninger og tilhørende fine haver, Hylddalen med friluftsscene (udvidet i 1947) samt den skovagtige Bangshave med pavillon, opført i 1912 ved Ove Funch-Espersen. Herfra er der udsigt over søen mod herregården Søholt i Guldborgsund Kommune. På østsiden ligger Trekanten med en sti fra 1921 gennem den tidligere præstegårdshave samt klosterruinerne ved domkirken og kirkegården. Bag domkirken har Kristine Jensen Landskab & Arkitektur 2017-18 stået for anlæggelsen af træbrygge og anløbsbro samt belægning med markering af det gamle klosters bygningskontur.

Videre læsning

Læs mere om Maribo

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur