Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
180616
Sted- og lokalitetsnummer
180201-264
Anlæg
Marksystem, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.); Hulvej, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Landting og Nygaards hede. Arealfredning (1805-75 og 1806-16). Arealet ligger som en trekant grænsende mod nordøst til skellet mellem Ring- købing og Viborg amter og med sydgrænse ved og tæt ved landevejen Holstebro - Skive. Arealet henligger overvejende i hede og for den nordlige dels ved- kommende i plantage. Arealet er ca. 20,5 ha stort. I områdets nordlige spids findes et system af digevoldinger, enkelte dige- voldinger findes endnu i områdets centrale del. I områdets nordvestlige kant findes et system af nord-syd gående hulveje. Iøvrigt omfatter fredningen fire fredede gravhøje (1805-1, 2, 3 og 4).

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMarksystem, Hulvej
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links