Dette relief fra mindemonumentet af billedhugger Axel Poulsen og arkitekt Axel Ekberg med titlen Hjemkomsten er et af fire relieffer, der symboliserer 1. Verdenskrigs handlingsforløb.

.

Da Christian 10. overtog Marselisborg Slot, ønskede han at bevare udsigten fra slottet over Århus Bugt, og han forpagtede derfor området af Aarhus Byråd, så det forblev ubebygget. I dette område med et åbent græsareal blev Mindeparken indviet i 1925 mellem Kongevejen og Strandvejen.

Oprindelig skulle den 15 ha store park have været samlingssted for udlandsdanskere, men Rebildfesterne overtog dette formål. I stedet blev der i 1934, som del af parken, indviet et monument over de dansksindede sønderjyder, der faldt i tysk tjeneste, og de danskere, der faldt i allieret tjeneste under 1. Verdenskrig. Monumentet er placeret midt i Mindeparken i det skrånende terræn. I den 130 m lange rotunde er indhugget 4.140 navne, og fire relieffer, Udmarchen, Krigen, Våbenstilstanden og Hjemkomsten, udført af Axel Poulsen, skildrer krigens gang. Siden 1936 har en mindehøjtidelighed på våbenstilstandsdagen d. 11. november fundet sted her.

Tæt ved flagpladsen er der i 2012 rejst en mindesten for udsendte danske soldater i form af en 2 m høj natursten med en kort tekst.

Det nyeste monument forestiller bysbarnet Bernhard Arp Sindberg, der er kendt i Kina for at have reddet omkring 6.000 kinesere under Nanjing-massakren i 1937. Statuen, der blev indviet i 2019, er en gave til Danmark fra Kina. Statuen er udført af de to kinesiske billedhuggere Shang Rong og Fu Licheng samt danske Lene Desmentik.

Mindeparken er blevet udvidet flere gange siden indvielsen. Som gave fra industrimanden Christian Rømer og hustru Severine Rømer anlagdes Rømerhaven i 1930 med blomsterhaver, vandbassin, rododendron, stauder, roser m.m. I Rømerhavens smukke parkrum står Johannes Bjergs Danaide, udført 1919‑20 og opstillet ved vandbassinet i 1970, og i staudehaven ses Valdemar Foersom Hegndals Solhesten, opstillet i 1970, i et elegant springvand. I 1934 blev parken udvidet med Donbækhaven. Her findes to landarbejderhuse fra 1828. En kirsebærlund blev tilføjet i 1988.

Videre læsning

Læs mere om Sydlige Aarhus' arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur