Det centrale Marstal, 2020. Kortet viser byens tætliggende parallelgader, der letter adgangen til havnen. Karréer af små enetages huse præger denne bydel øst for Vestergade-Peder Skramsgade. Langs den lange havnefront er bevaret bygninger fra søfartens storhedstid, da der blev fremstillet skibe og motorer på havnen. Navigationsskolen flyttede ind i nye bygninger i 1975, og helt i vest åbnede i 1996 et solvarmeanlæg, som senere er udvidet.
.
På den nordligste del af Marstal Havn ligger denne helt særlige røde træbygning. Den er fra 1917, og oprindelig blev her produceret redningsbåde. I dag huser bygningen foreningen Østerled Bådelaug af 1992, en gruppe af bådentusiaster, der ikke kun lægger energi i deres både, men også i bevaringen af bygningen.
.

Marstal har en befolkning på 2.111 og et areal på 1,4 km2. Byen ligger på øens østlige ende, 8 km sydøst for Ærøskøbing. Der er færgeforbindelse til Rudkøbing, som ligger 15 km mod nordøst på Langeland. Byens vestlige del, Gudsgave, ligger ca. 30 m.o.h., og herfra falder terrænet ned mod havnen. Denne er beskyttet mod sydlige vinde af krumoddekomplekset Eriks Hale. Da byens søfolk i årene 18251866 anlagde en over 1 km lang læmole mod øst, kunne havnen rumme sejlskibsflåden, der engang var Danmarks næststørste. Omkring 1970 blev der opført parcelhuse i byens udkant, og den engang selvstændige bebyggelse Bondeby nord for søfartsbyen blev indlejret heri.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Marstal er fra 1514, hvor formen Maerstoll optræder. I senere belæg findes former som Marstall (1533), Morstal (ca. 1690) og Marstal (1773). Navnet er identisk med det sammensatte gammeldanske substantiv marstall, der betyder »hestestald« og »stald med fornemme personers heste«. Ordet synes at være sjældent i gammeldansk, men er altså alligevel blevet fastholdt i dette stednavn.

Mere om stednavne i kommune

I løbet af sommeren kommer op mod 17.000 gæstesejlere til Marstal Havn, der i 2019 blev udnævnt som Årets Havn af Danske Tursejlere.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Ærø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer