Nordvest for Silkeborg og 4 km fra Hald Sø ligger herregården Marsvinslund omgivet af skove og marker i et naturskønt område med flere gravhøje spredt i landskabet. Marsvinslund har rødder tilbage til gården Bastrup, der kendes fra 1453. I 1654 samlede adelsmanden Jørgen Marsvin denne og andre gårde under navnet Marsvinslund og byggede samtidig gårdens hovedbygning i bindingsværk. Der var langt mellem opgangstiderne i herregårdens historie, og flere gange kom ejerne økonomisk i bekneb, heriblandt Jørgen Marsvin, der allerede i 1655 var i bundløs gæld og måtte sælge. I 1787 blev gården købt af Mette Cathrine Clementin (senere Hansen) og blev efterfølgende i familiens eje i over 100 år. En efterkommer var politikeren H.J. Hansen, der noget atypisk for tidens godsejere bl.a. arbejdede for Det Moderate Venstre, husflidsbevægelsen og afholdssagen. Margit Møller har været ejer af Marsvinslund siden 1993 og bortforpagter en større del af jorden. Der drives landbrug og skovbrug på godset.

Hovedbygningen fra 1654, der blev forlænget mod øst i 1700-tallet, står i én fløj og én etage med kvist og kælder. Bygningen er hvidkalket med rødmalet bindingsværk. De nuværende avlsbygninger er fra 1877 og udvidet i løbet af 1900-tallet. Hovedbygningen blev fredet i 1918.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder