Den lokale avis Samsø Posten er fra 1906. De første 70 år udkom lokalbladet tre gange om ugen, mens der fra 1975 til 2014 var fem ugentlige udgaver. En nyordning af mediestøtten fra 2014 betød imidlertid, at Samsø Posten mistede 1 mio. kroner om året, idet bladet ikke levede op til et nyt krav om redaktionens størrelse. Derfor er bladet siden udkommet som ugeavis. Bladet har været i familieeje siden 1978. Oplaget oplystes i 2019 at være på omkring 3.000.

Indtil 1970 lå Samsø i Holbæk Amt, og de vestsjællandske dagblade havde derfor aflæggerudgaver på øen: Kalundborg Avis udgav 1889‑1916 Samsø Dagblad og 1917‑22 Samsø Avis, mens Holbæk Amts Venstreblad udgav Samsø Folkeblad 1895‑1955. Endelig udgav Kalundborg Folkeblad 1907‑74 Samsø Folketidende.

Samsingerne var dog allerede i 1950’erne også vendt mod Aarhus: I 1957 blev der solgt godt 700 jyske mod 900 sjællandske lokale dagblade samt omkring 450 landsaviser.

I 1988 var Kalundborg Folkeblad (ophørt 2011) fortsat større på øen end Åarhus Stiftstidende.

Samsø ligger i dækningsområdet for TV2 Østjylland og DR P4 Østjylland.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Medier