Det ældste lokale dagblad i Silkeborg er i 2019 også det eneste. I de første år fra 1857 udkom Silkeborg Avis beskedent med blot fire sider to gange om ugen. Fra 1872 fik dagbladet undertitlen Midt-Jyllands Folketidende og et mere lokalt fokus under den nye ejer og redaktør, Hans Simon Sørensen. Han lagde vægt på, at avisen skulle være »nyttig, uafhængig, frisindet og folkeoplysende«.

Først i 1974 fik avisen sit nuværende navn, Midtjyllands Avis.

De offentligt ejede public servicestationer dækker Silkeborg Kommune med DR P4 Østjylland og TV2 ØSTJYLLAND. TV MIDTVEST dækker dog også ind over kommunegrænsen, da dens dækningsområde følger det tidligere Viborg Amt.

Historisk har Silkeborg Avis modstået flere konkurrenter. I 1889 opstod Silkeborg Dagblad på initiativ fra den konservative Aarhuus Stiftstidende (nu Århus Stiftstidende); men dagbladet slog aldrig igennem hos silkeborgenserne og lukkede i 1920.

Den tidlige industrialisering omkring Gudenå med papirfabrik, spinderier, slagteri og trikotagefabrikker betød til gengæld, at den socialdemokratiske presse kunne etablere sig ganske solidt. Silkeborg Social-Demokrat udkom 1900‑71 under forskellige navne og havde sin storhedstid i perioden 1930‑50. Det radikale Silkeborg Venstreblad udkom 1911‑52. Under landbrugskrisen op til 2. Verdenskrig udkom Folket 1935‑41, som var knyttet til Landbrugernes Sammenslutning (LS).

Videre læsning

Læs mere om kultur i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Medier