Skiveegnens avishistorie er tæt knyttet til de fire politiske bevægelser, der dominerede dansk politik fra 1870’erne og ca. 100 år frem.

Det første dagblad var Skive Avis fra 1858. Oprindelig var avisen politisk neutral, men da den sidst i 1870’erne drejede mod partiet Højre, senere Det Konservative Folkeparti, lavede naboerne på Morsø Folkeblad i 1880 en aflægger, Skive Folkeblad. Denne avis blev i 1882 selvstændig og allerede fra midten af 1890’erne egnens absolut største dagblad. Det var knyttet til andels-, afholds- og husmandsbevægelserne, som udgjorde en del af grundstammen i det, der i 1905 blev til Radikale Venstre.

Da Skive Folkeblad i de følgende år yderligere nærmede sig det radikale parti og endelig i 1920 formelt blev radikalt talerør, prøvede både de konservative med Skive Avis og Venstre med et nyt Skive Venstreblad at indlede en aviskrig. Skive Avis fik ny kapital, delvis fra Det Konservative Folkepartis kasse, og Skive Venstreblad udkom fra 1919 som selvstændigt, lokalt dagblad. Ingen af initiativerne slog dog rigtigt igennem. I 1925 havde Skive Folkeblad omkring 75 % af postoplaget til oplandet og over halvdelen af dækningen i Skive og dermed en udbredelse, der klart overgik partiets stemmeandel.

Skive Avis blev reduceret til en aflægger af Viborg Stiftstidende i 1931 og bukkede under i 1962. Skive Venstreblad blev relanceret og udkom fra 1967 som Skive Dagblad for at samle de konservative læsere op, men det gik heller ikke. Dagbladet blev solgt til Viborg Stifts Folkeblad i 1968 og lukket i 1976.

Socialdemokraterne fik aldrig et selvstændigt dagblad på Skiveegnen. Fra 1902 kom Viborg Amts Social-Demokrat i en lokal udgave, og i perioden 1907-68 udkom Skive Socialdemokrat som delavis af enten Demokraten i Aarhus eller Silkeborg Socialdemokrat.

Skiveegnen er dermed – ud over Holbækegnen – det eneste sted, hvor den radikale avis vandt kampen i det såkaldte firebladssystem.

Skive Folkeblads læsertal var i 2018 på 20.500, mens folkebladets ugeavis Midt på Ugen i 2018 blev omdelt i et oplag på ca. 30.000.

Radio Skive har et ugentligt dækningstal på 51.000 (2. halvår 2018) ifølge Gallup Lokalradio Index.

Regionalt er det TV 2-stationen TV MIDTVEST og DR’s P4 Midt & Vest, der dækker Skiveegnen, begge fra Holstebro.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Medier