Redaktionsmøde i Jysk Fynske Mediers bladhus på Bugattivej i Vejle om formiddagen tirsdag d. 30. juni 2020. Blandt tophistorierne næste dag var markeringen af 40-året for indvielsen af Vejlefjordbroen. Bladhuset rummer hovedredaktionen for Vejle Amts Folkeblad samt hovedsædet for mediekoncernen Jysk Fynske Medier.
.

Vejle Amts Folkeblad har været kommunens nyhedskilde siden 1865. Avisen voksede hurtigt takket være Vejles store opland, hvor partiet Venstres forløber, Det Forenede Venstre, stod stærkt fra stiftelsen i 1870. Avisen fastholdt sin formelle partitilknytning betydelig længere end andre dagblade; først i 2011 forsvandt en bestemmelse i vedtægterne, der fastslog, at avisen »aktivt skal fremme Venstres sag«.

Den første avis i Vejle, Vejle Amts Avis, opstod i 1828 som Weile Amts kongeligt privilegerede Avis og Avertissementstidende. Politisk blev den knyttet til Det Konservative Folkeparti, men manglede en solid forankring i såvel byen som i oplandet og lukkede i 1960. Den radikale Vejle Amtstidende udkom blot 1921‑34.

Den stærkeste konkurrence mødte Vejle Amts Folkeblad fra Vejle Social-Demokrat, som fra begyndelsen i 1898 fik godt fat i byens arbejderbefolkning og i 1920’erne delte byens avislæsere med Venstreavisen. I 1948 skiftede det socialdemokratiske organ navn til Frit Folk, og i 1963 indgik det i den nye fællesavis Jysk Aktuelt, inden det under navnet Aktuelt lukkede i 1971.

Derefter mødte Vejle Amts Folkeblad kun konkurrence fra Jyllands-Posten og de københavnske aviser og var dermed en reel monopolavis. Den 1. november 1973 sendte en gruppe lokale journalister og aktivister Vejle Avis på gaden, men abonnementstallet nåede aldrig de 1.200, der var forudsætningen for den videre drift. Vejle Avis lukkede allerede efter tre måneder d. 31. januar 1974, men udspillet blev bemærket, især i de mange provinsbyer, hvor der var opstået tilsvarende monopoltilstande, typisk med Venstreavisen som det tilbageværende dagblad. Dansk journalistiks fineste pris, Cavlingprisen, gik i 1973 til de redaktionelle medarbejdere på Vejle Avis, »der i tre måneder forgæves har søgt at skabe grundlaget for en ny avis med den hensigt at bryde det lokale avismonopol. Initiativet har vist, at der under andre former og på bedre betingelser er mulighed for at forny den dagbladsstruktur, som har sit udgangspunkt i den politiske udvikling i sidste halvdel af 1800-tallet«, som det hed i komitéens begrundelse.

Vejle Amts Folkeblad opkøbte i 1990 Fredericia Dagblad. Det blev den første sammenlægning af medier i Jylland og på Fyn, som siden udviklede sig til Jysk Fynske Medier. Læsertallet for de to udgivelser er 58.000 (2019). Vejle Amts Folkeblad har sit hovedsæde i bladhuset på Bugattivej, som nu også er Jysk Fynske Mediers hovedkvarter.

Ugeavisen Vejle uddeles i Vejle, Fredericia og Hedensted Kommuner. Læsertallet i 2019 er 30.000 for udgaven midt på ugen og 25.000 for weekendudgaven. Give Avis læses af 20.000, Egtved Posten af 10.000, Jelling Ugeavis af 8.000 og Trekantens Folkeblad af 8.000 i området mellem Brejning, Smidstrup, Bredstrup og Trelde (2019). Bag dem alle står Jysk Fynske Medier.

DR – dengang Danmarks Radio – etablerede sig først i 1981 med en regionalradio i Vejle, som hidtil var dækket af Østjyllands Radio i Aarhus. Navnet blev Kanal 94 med henvisning til sendefrekvensen 94,0 mHz. I 1983 flyttede regionalradioen ind i et nyt DR-distriktshus, men omstruktureringer i DR betød i 1998, at Kanal 94 blev reduceret til en lokalstation, og at DR senere fraflyttede distriktshuset på Karl Bjarnhofs Vej. Siden 2007 har Vejle igen huset en regionalradio, nu med navnet DR P4 Trekanten. Stationen sender til Vejle, Billund, Fredericia, Kolding og Hedensted Kommuner fra højhuset Den Hvide Facet på havnen i Vejle. Det tidligere DR-distriktshus har siden 2013 været hospice. Vejle Kommune dækkes også af TV 2-regionalen TV SYD fra Kolding.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Medier