Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 23,5 m; højde: 3,7 m (opmålt i 1885)

Undersøgelseshistorie

Længdesnit igennem stenkisten med markering af oldsagernes placering.

.

Stenkisten set ovenfra. Liget har tydeligvis ligget med hovedet mod sydøst, hvor halsringen ligger. De skraverede signaturer angiver, at der er fundet rester af organisk materiale (tekstil, skind, træ eller ben).

.

Hele stenkisten udgravet: til venstre i billedet ses halsringen, dernæst bæltepladen og armringene og til højre fodringen.

.

Efter udgravningens afslutning, restaureredes højen, Stenen midt på højsiden er et fredningsmærke.

.

1885: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte K. Bahnson og E. Rondahl i 1885 Løgsted sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.15) således: "Høj paa højtliggende Mark; c. 75 F i Diam. 12 F. h. I Toppen og ned ad den nordre Side Spor af gamle Gravninger."

1930: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Ved sandgravning var der gravet ulovligt i den fredlyste "Melhøj". Herved afdækkedes et gravkammer. Anmelderen blev bedt om at tildække graven, indtil Nationalmuseet kunne foretage en undersøgelse.

1930: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved G. Rosenberg

Ved undersøgelsen fremkom en stenkiste, dannet af flade sten. Stenkisten lå i retning SØ-NV og målte 2 m i længden og 0,5 m i bredden. I bunden lå et lag ral, hvorpå der lå resterne af en træ, kohud, tøj og skeletdele. I graven fandtes bl.a. følgende bronzesmykker: en halsring, en bælteplade, to armringe, en tutulus, en fodring og en bøjlenål, desuden to spiralringe (øreringe?) af guld samt en bronzedolk med dele af en læderbeklædt træskede, afsluttet med en bronzedupsko. Den gravlagte har været en kvinde.

I gravens sydøstlige ende ses halsringen (øverst) og nedenfor bæltepladen og de to armringe.

.

1930: Fortidsmindet restaureredes af G. Rosenberg, Nationalmuseet

Efter undersøgelsen blev graven fyldt med jord, og dækstenene lagt på. Hullet i højsiden blev fyldt op og dækket med græstørv.

1930: Genstande indleveret til Nationalmuseet som danefæ

Der blev ikke udbetalt danefægodtgørelse, eftersom højen var fredlyst, da fundet blev gjort.

1953: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1953 var T. Mathiassen i Løgsted sogn, hvor bl.a. den fredede rundhøj sb. 15 blev besøgt: ""Melhøj 4 x 25 m. Ø.-Siden stejlt afgravet mod gl. Grusgrav. Græs i Ager."

1982: Naturvidenskabelig eller anden analyse af fundet, foretaget af K-H. Stærmose Nielsen, Nationalmuseet

Analyse af tekstilfragmenterne med henblik på en tolkning af systingenes udførelse og funktion på grundlag af deres placering. Analysen viste, at kvinden havde været iført en bluse og et ligskørt. Blusen var forsynet med et kantsyet ovalt halshul, ærmerne var albuelange, og i taljen var der påsyet en linning. Ligskørtet blev holdt på plads af et smalt bælte. Den døde havde været indsvøbt i et stykke stof eller en kappe.

Den største dæksten er løftet af stenkisten, og gravens indhold af bronzeoldsager anes.

.

1983: Naturvidenskabelig eller anden analyse af fundet, foretaget af H. Tauber, Nationalmuseet

Der blev foretaget en C 14-datering af tekstilfragmenterne fra graven.

1983: Naturvidenskabelig eller anden analyse af fundet, foretaget af H. Tauber, Nationalmuseet

Samtidig foretoges en C 13-analyse.

Gravhøjen indeholder

Stenkiste (muligvis i stammekiste?). Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 2 m; bredde: 0,5 m (opmålt i 1930)

Anlægget er kulstof 14-dateret til 2930 f.Kr. ( 80 år).

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links