Den 9 ha store skov er kommunalt ejet og blev anlagt i 1950’erne. Der er adgang til skoven fra en offentlig parkeringsplads på Krogensvej. Gerå slynger sig gennem den sydlige del af skoven, der ligger på gamle indlandsklitter og flyvesand. Halvdelen af skoven består af nåletræer, hovedsagelig ædelgran. Da kommunens skovpolitik går ud på at udvikle stabile skove med stor biologisk mangfoldighed, er man i disse år ved at omdanne de mere plantageagtige dele af nåleskovene til løvskov med hjemmehørende arter.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove