Hovederhvervet var i middelalderen dyrkning af korn, senere suppleret med husdyrbrug. Der lå to landsbyer i området, Rødovre og Islev.

Administrativ inddeling

Den nuværende Rødovre Kommunes areal stemmer højst sandsynligt overens med middelalderens Rødovre Sogn. Kommunen ligger i det tidligere Sokkelund Herred, der før 1520 var kendt som Støvnæs Herred. Administrativt lå herredet under Københavns Len, der siden slutningen af 1100-tallet tilhørte Roskildebispen. Rødovre Kirke tilhørte i middelalderen Københavns Kapitel.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Kun to middelalderlige landsbyer kan med sikkerhed placeres i den nuværende Rødovre Kommune, nemlig Rødovre samt Islev i kommunens nordlige del.

Rødovre nævnes allerede fra slutningen af 1100-tallet i en række pavebreve, der stadfæstede gods skænket til Roskilde bispestol af biskop Absalon. Her beskrives stedet som en storgård. Det er dog usikkert, hvorvidt denne reference henviser til det nuværende Rødovre eller Hvidovre. Omkring 1370 bestod Rødovre af otte gårde. Da der i 1682 registreredes 13 gårde og fem huse uden jord, peger det på generel vækst i landsbyen middelalderen igennem. Landsbyen lå ved kirken på vestsiden af det tidligere store engområde Damhusengen. Middelalderens Rødovre kan endnu spores i områdets vejnet samt i det nu stærkt udvidede kirkegårdsområde. Helt nede på gårdniveau menes Rødovregårds placering desuden at afspejle en middelalderlig forgængers beliggenhed.

Islev nævnes tidligst i 1377, men har med stor sikkerhed eksisteret siden før middelalderens begyndelse. I 1538 bestod landsbyen af seks gårde, men den blev nedlagt omkring 1575, hvorefter lokaliteten omtaltes som Islev Mark/Islevmark.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Middelalderen igennem var hovederhvervet landbruget. Her dyrkedes særligt byg, men registreringer af landsbyens afgifter vidner om en diversificering af landbrugsproduktionen i senmiddelalderen. I 1370 inkluderede Rødovres betalinger til Roskildebispen både kvæg, får, svin og gæs.

Ud over sognebyen Rødovre og landsbyen Islev fandtes der senest i 1600-tallet en øde bebyggelse ved navn Tostehavegård. Den lå ved den gamle alfarvej mellem Roskilde og København, der løb igennem den sydlige del af den nuværende Rødovre Kommune. Det har sandsynligvis drejet sig om en enkeltgård, der kan føres tilbage til middelalderen.

Nord for Rødovre Kirke er der fundet skelgrøfter dateret til ca. 1241‑1330’erne samt en affaldsgrube med skår af østersøkeramik, jernknive, spænder m.m. fra tidlig middelalder.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Rødovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Middelalderarkæologi

Se alle artikler om Middelalder