Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Solrød Kommune.

.
Kirke Skensved Kirke set fra sydøst. Den blev opført i 1300-tallet og fik da en tresidet korafslutning. Byggematerialet er kridtkvadre, der var det dominerende materiale ved kirkebyggeri i området, med bånd af munkesten. Helt usædvanligt er tårnet rejst ud for skibets syddør. Det stammer fra begyndelsen af 1400-tallet, og her er udelukkende brugt munkesten. Ifølge et kongeligt brev af 1555 skulle kirken nedlægges, hvilket dog ikke skete.
.

Fra første halvdel af middelalderen lå der fem landsbyer med hver sin stenkirke i det nuværende kommuneområde. Derimod var der hverken købstæder eller herregårde i området i perioden. På den relativt gode jord blev der bl.a. dyrket rug og byg.

Administrativ inddeling

Den nuværende Solrød Kommune udgjorde i middelalderen de fem sydligste sogne af Tune Herred: Havdrup, Jersie, Karlstrup, Kirke Skensved og Solrød Sogne. Herredet var en del af Harritsborg Len og Sjællands Østersyssel. I kirkelig henseende var området en del af Roskilde Stift.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I hvert af de fem sogne var der en landsby, Havdrup, Jersie, Karlstrup, Kirke Skensved og Solrød, som hver kan dateres til den første halvdel af middelalderen. Disse dateringer er dels baseret på stednavnene, dels på de stadig stående stenkirkers alder. Arkæologiske undersøgelser har påvist, at der før stenkirkerne har været trækirker i området. Disse afspejler et aktivt kristent samfund i den allertidligste middelalder. Ydermere har en udgravning nordvest for Karlstrup ved Brændmosevej afdækket en kirkegård fra samme periode. Der er således ingen tvivl om, at området havde en etableret beboelse, tidligere end landsbyerne kan dateres til. Opgørelser fra den sene middelalder viser, at der i landsbyerne Solrød og Jersie var over 20 gårde og gårdsæder, hvilket er forholdsvis meget for perioden og området.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Der var ingen købstad i den nuværende Solrød Kommune, hvorfor bønderne enten skulle til Roskilde, Køge eller København for at omsætte deres varer. I Harritsborg Len, som området var en del af, blev der ifølge en opgørelse fra 1520’erne stort set udelukkende betalt skat i form af rug og byg. Bønderne i de fem landsbyer udnyttede således den gode jord til agerbrug, og fund af en mølle ved Havdrup, og muligvis også ved Kirke Skensved, vidner om kornets forarbejdning.

De fleste af landsbyernes gårde var underlagt adelige, men ingen herregårde befandt sig i det nuværende kommuneområde. Eneste undtagelse synes at være en stormandsgård omgivet af voldgrav ved kirken i Karlstrup. Denne gård forsvandt dog i senmiddelalderen, og herefter synes området at være præget af relativt ens gårde og en række mindre gårdsæder med meget lidt eller slet ingen jord tilknyttet. Sidstnævnte husede folk, der arbejdede på gårdene.

Der er gjort mange detektorfund fra middelalderen omkring landsbyerne i området. På markerne vest for kirken i Kirke Skensved er der fundet bebyggelsesspor fra tidlig middelalder, som kan stamme fra forgængeren for den nuværende landsby, som på daværende tidspunkt lå adskilt fra kirken. En runeristning i Karlstrup Kirke fra 1200-tallet vidner om troslivet. Her står »Ave Maria«, der betyder »Hil dig, Maria«.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Solrød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Middelalderarkæologi

Se alle artikler om Middelalder