Kort over de overfladenære jordarter i Middelfart Kommune. Store dele af kommunen dækkes af moræne- og smeltevandsaflejringer fra sidste istid, Weichsel. Mange steder langs kysten finder man havaflejringer, og længst mod nord er der også aflejringer fra Paleocæn, Eocæn, Oligocæn og Miocæn. Stedvis findes der extramarginale aflejringer, som er smeltevandsaflejringer, der ikke blev overskredet af isen under sidste istid. I mange af ådalene ligger der ferskvandsaflejringer, som er afsat i tiden efter sidste istid.
.

Geologisk tidslinje over Middelfart Kommune.

.
En lav eftermiddagssol bader den delvist overgroede Røjle Klint øst for Strib i et gyldent lys. Røjle Klint har spillet en vigtig rolle i dansk forskning siden 1840 og har bl.a. bidraget til forståelsen af Nordatlantens åbning i Eocæn, hvor aske fra de resulterende vulkanudbrud blev ført med vinden og bl.a. aflejret i Danmark. Derudover indeholder klinten mineraler som baryt, siderit og pyrit (narreguld) samt fossile hajtænder og hvalknogler.
.

I vest stammer de prækvartære aflejringer, dvs. de lag, som blev afsat før istiderne, fra Kridt, Paleocæn, Eocæn, Oligocæn og Miocæn. Omkring Gamborg Fjord ligger der eksempelvis Skrivekridt fra Øvre Kridt, mens man på Røjlehalvøen finder aflejringer fra Paleocæn, Eocæn og Oligocæn. I størstedelen af kommunen er der lag af ler og mergel fra Sen Paleocæn. Langs kysterne ved Middelfart findes der desuden kystaflejringer af sand og ler fra Sen Oligocæn og Tidlig Miocæn. De prækvartære aflejringer er blottet i klinterne ved Hindsgavl, Øksenrade og Røjle.

Over de prækvartære lag ligger der istidslag i form af moræne- og smeltevandsaflejringer. Deres tykkelse varierer ganske meget. Mod øst er de ca. 50 m tykke, mod nord når de tykkelser på ca. 120 m, mens de mod vest og syd er 40‑70 m tykke. Langs kysterne bliver istidslagene tynde og kan ofte ses i klinterne. I Røjle Klint kan man fx se aflejringer fra de tre seneste istider, Elster, Saale og Weichsel. Der findes ferskvandsaflejringer fra tiden efter sidste istid i Ejby Mose og ved Vejlby, mens der er havaflejringer ved bl.a. Tybrind Vig, Fænø Vig og Gamborg Fjord. Grundvand indvindes fra lagene af smeltevandssand og -grus.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Middelfart Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi