Kort over de overfladenære jordarter i Middelfart Kommune. Store dele af kommunen dækkes af moræne- og smeltevandsaflejringer fra sidste istid, Weichsel. Mange steder langs kysten finder man havaflejringer, og længst mod nord er der også aflejringer fra Paleocæn, Eocæn, Oligocæn og Miocæn. Stedvis findes der extramarginale aflejringer, som er smeltevandsaflejringer, der ikke blev overskredet af isen under sidste istid. I mange af ådalene ligger der ferskvandsaflejringer, som er afsat i tiden efter sidste istid.
.

Geologisk tidslinje over Middelfart Kommune.

.

Landskabet i Middelfart Kommune består overvejende af et jævnt til bølget morænelandskab, der blev skabt i sidste istid, Weichsel. Det ses tydeligt omkring bl.a. Ejby og Kauslunde. Et karakteristisk træk i landskabet er også de kuppelformede bakkepartier ved Røjle Klint og på Båring Banke, der buer vest og syd om Båring Vig og øst for Strib kulminerer i et af kommunens højeste punkter 70 m.o.h. Kommunens højeste punkt på 76 m ligger dog øst for Rydskov i det kuperede landskab mod øst. Mod syd domineres landskabet af den op til 61 m høje bakkeryg Ørslev-Lunge Bjerge, der løber ud på halvøen Fønsskov og slutter på Fænø.

Kystens forløb er bestemt af istidslandskabets bakker og dale, hvilket har skabt en uregelmæssig kystlinje med fjorde og vige, der ligger adskilt af halvøer. Særlig iøjnefaldende kystformer er bl.a. klinten ved Staurshoved, Røjle Klint og det marine forland ved Vejlby Fed, der med strandvolde og krumodder afspærrer den tidligere havbugt Møllemade.

Landskabets dannelse

I slutningen af sidste istid for omkring 23.000-20.000 år siden bevægede Det Skandinaviske Isskjold sig ind over Danmark og langt ned i Nordtyskland og Polen. Nordøstisen, som var en del af isskjoldet, nåede frem til Midtjylland, hvor den stod med sin rand ved Hovedstilstandslinjen. Banken ved Røjle Klint og Båring er formentlig dannet som en randmoræne under Nordøstisens genfremstød for 20.000 år siden, og Båring Vig er den inderlavning, hvorfra isen hentede materialet til randmorænen. I Røjle Klint øst for Strib ses et snit gennem randmorænen, som bl.a. indeholder aflejringer fra flere forskellige istider. Nordøstisen efterlod også vidtstrakte områder med stilleliggende dødis på det centrale Fyn.

Efter Nordøstisen fulgte Det Ungbaltiske Isfremstød, der kom fra en østlig og sydøstlig retning. Isen bevægede sig hen over Nordøstisens dødisområde på Midtfyn og stod med sin rand i Østjylland. Under den efterfølgende afsmeltning blev Ørslev-Lunge Bjerge skabt, da spalter i isen blev udfyldt af materiale fra det smeltevand, der fossede ud mod randen af den vigende is mod nordvest. Inden Den Ungbaltiske Is helt slap sit tag i kommunen, førte et kortvarigt genfremstød til dannelsen af de langstrakte bakker mellem Harndrup og Fjelsted nær grænsen til Nordfyns Kommune. Ved istidens afslutning havde dødis opstemmet søer på Tommerupegnen. Fra søerne løb smeltevand mod Lillebælt og udgravede undervejs den lange, brede dal, som Brændeå løber i i dag.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Middelfart Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber