Middelgrundens Vindmøllepark består af 20 møller placeret i en blød bue på Middelgrunden. Møllerne ejes af hhv. Middelgrundens Vindmøllelaug og forsyningsselskabet HOFOR.
.

Middelgrundens Vindmøllepark består af 20 møller, der er placeret 2‑3 km fra land øst for København. Står man på Amager og skuer ud over Øresund, eller er man ved at lande i Københavns Lufthavn fra østsiden, dukker vindmøllerne op i synsfeltet. For mange som et vartegn på Danmarks fremtrædende rolle i vindmølleudviklingen, for andre som et forstyrrende element i Øresund.

Møllerne, der til vingespids måler 102 m, er næsten tre gange så høje som Rundetårn. Parkens samlede elproduktion svarer til 3 % af Københavns elforbrug.

I hhv. 1992 og 1996 var mølleparkerne på Avedøre Holme og Lynetten blevet etableret i et samarbejde mellem lokale vindmøllelav og det lokale elselskab. I en kortlægning fra Miljø- og Energiministeriet var Middelgrunden i 1996 blevet udpeget som en mulig placering for en kommende havvindmøllepark. Det lokale elselskab, Københavns Belysningsvæsen (senere Københavns Energi), viste i første omgang ikke stor interesse, men det gjorde græsrodsorganisationen Københavns Miljø- og Energikontor. Siden 1987 havde den kæmpet for en mere bæredygtig hovedstad. Folketinget bevilgede midler til, at der kunne foretages nødvendige forundersøgelser, og de viste, at et projekt med 20 havplacerede vindmøller både teknisk og økonomisk set kunne realiseres.

I maj 1997 stiftedes Middelgrundens Vindmøllelaug som et privat interessentskab med det formål at producere elektricitet ved etablering og drift af vindmøller på Middelgrunden. I løbet af et par år forhåndstegnede omkring 10.000 medlemmer andele i projektet. I mellemtiden var det kommunale elselskab, Københavns Energi, også gået aktivt ind som partner i projektet. Ved indvielsen i maj 2001 ejede vindmøllelavet, med nu 8.552 elforbrugere som medlemmer, de ti sydlige møller, mens elselskabet ejede de ti nordlige.

Målt på antallet af deltagende personer blev Middelgrundens Vindmøllelaug det største vindmøllelav i verden.

Videre læsning

Læs mere om transport, forsyning samt bygge og anlæg i København

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked