Milesten
.
Milesten
.
4
.

Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
361714
Sted- og lokalitetsnummer
080102-70
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2015 e.Kr.)

Original fredningstekst

Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 20 x 63 x 63 cm. Højden på milestenen med fundament er 124 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 8´s monogram samt teksten ”2 ½”. Stenen angiver 2 ½ mil fra Nyborg på strækningen Nyborg-Odense.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/milesten - KulturstyrelsenMilesten af typen keglestub med kehl på sokkel. Rødbrun granit. I ganske pæn stand. Bør dog afrenses og opmales. Påskrift: CR VIII 2½ Mål: 7 87 31 48 2 og 6 63,5x63,5x17 6 45 og 8 1,5 Omgivelser: Pænt vedligeholdt
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links