Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
420913
Sted- og lokalitetsnummer
220107-119
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. milepæl. En fint tilhugget granitsten, der måler ca. 70 cm over jordens overflade. Dens tværmål ved terræn er ca. 28 x 23 cm. På den mod vejen vendende side er indhugget følgende inskription, der er trukket op med rødt: 2 1/2 MIIl fra Flens borg Stenen står i en rabat på østsiden af hovedlandevej nr. 305, mellem Åbenrå og Kruså, ved st. 11.360 km. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges eller ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIkke meget tilbage af bemalingen. Nu kun hævet ca. 60 cm. over jordens overflade, så det nederste af inskriptionen er i niveau med denne. Foto: S/H 03.26 og F 04.10 fra V.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMilepæl/-sten
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandStenen blev ikke fundet - måske flyttet p.g.a. motorvejsbyggeriet?

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links