Milesten
.
3
.
2
.

Faktaboks

Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322821
Sted- og lokalitetsnummer
020207-146
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1746 e.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3228:21 Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 23 x 64 x 62 cm. Højden på milestenen med fundament er 123 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Frederik d. 5's monogram samt teksten ”2 1/2”. Stenen angiver 2,5 mil fra København på strækningen København-Roskilde.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/milesten - KulturstyrelsenMilesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen, som er fremstillet af lysegrå granit, trænger til afrensning og opmaling. Påskrift: Øverst en krone, nedenunder "F 5" og nedenunder igen " 2½". Mål: 5,5 87 31 46 3 og 8 62x62x234 4 44 80x80x61 (?) Omgivelser: Trefløjet hækanlæg samt dominerende træer bagved.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen
2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenMilesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 23 x 64 x 62 cm. Højden på milestenen med fundament er 123 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Frederik d. 5´s monogram samt teksten ”2 1/2”. Stenen angiver 2,5 mil fra København på strækningen København-Roskilde.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links