Milesten
.
Milesten set mod nord
.
2
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
251432
Sted- og lokalitetsnummer
150404-135
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2015 e.Kr.)

Original fredningstekst

Milesten af typen keglestub med kehl på keglen (granit). Milestenen står på en granitsokkel der er 105 x 105 x 22 cm. Oven på denne står milestenen der er 70 x 70 x 165 cm. På fronten er indhugget en kongekrone og Frederik VII´s monogram samt indskriften ”12 MIIL” opmalet i rød farve. På soklens overflade er i det nordvestlige hjørne indsat et metalmærke (Geodætisk Punkt). Stenen kan opmales som hidtil i de oprindelige farver med linoliemaling og i samme typografi og omfang.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/milesten - KulturstyrelsenMilesten af typen keglestub med kehl på keglen. Lysebrun granit. I god stand men trænger til afrensning og opmaling. Påskrift: FR VII 12 MIIL Mål: 14 145 54 78 3 og 10,5 105X105X21 8 65
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links