kongemonogram
.
milestenen, set fra syd
.
milestenen, set fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322687
Sted- og lokalitetsnummer
020409-25
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr. nr. 1c og 1h Kornerup By og Sogn Milepæl med Christian d. VII's navnetræk og længdeangivelsen 5 Mil samt tilhørende areal, der er 1,60 m i kvadrat.

Undersøgelseshistorie

1945
Tinglysning - KulturstyrelsenUddrag fra fredningskendelsen: 1. Milepælen og tilhørende areal fredes. 2. Ejendomsretten over milepælen og tilhørende grund tilhører Kornerup-Svogerslev Kommune. 3. Vedligeholdelse af milepælen og grunden påhviler kommunen, der dog har overdraget dette til ejer af matr. nr. 1c og 1h af Kornerup By Emil Larsen, sålænge han ejer ejendommen. 4. Sognerådet forbeholder sig ret til at indsætte en jernlåge i det østlige hegn med adgang for sognerådet eller dets repræsentanter. 5. Sognerådet forbeholder sig ret til nødvendig regulering af vejsvinget.
2014
Registreringsprojekt/milesten - KulturstyrelsenMilesten i Kornerup By overfor Kornerup mølle. Påskrift: CR VII 5 MIIL. Granit keglestub, erstatning for oprindelig milesten af norsk marmor. (E.Draiby, Gamle Danske Milepæle, 1990, S132)
2015
Registreringsprojekt/milesten - KulturstyrelsenMilesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen er lavet af gråbrun granit. Den er i pæn stand men bør afrenses og opmales. Påskrift: CR VII 5 MIIL Mål: 11 105x105x38 6,5 64 og 14 144,5 54 78 2,5
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links