Oversigtsfoto s.f. SØ
.
Oversigtsfoto sf SØ
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240637
Sted- og lokalitetsnummer
180318-58
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Halvmilesten En ca. 47 cm høj granitsten, der er ca. 26 cm bredog ca. 20 cm dyb. På den fra vejen vendende side er to små runde fordybninger. Stenen står ved grøftekanten langs den vestre side af vejen mellem Holstebro og Herning, ca. 175 m syd for 27 km-stenen. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHalvmilesten, rektangulært tilhugget granitsten med afrundet top, ca. 47 cm. høj, 26 cm. bred og 20 cm. dyb, forsiden med de to runde gruber på den øverste halvdel vender nu mod vejen, stenen står i kanten af vejgrøften ind mod krattet, på landevejens vestre side. ** Seværdighedsforklaring ** Lige NNV for P/rasteplads.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMilepæl/-sten
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links