9388 oversigt. Set fra NV.
.
1687 sted for lokalitetens punktafsætning på kort. Set fra SØ.
.
1688 sted for 1 MIL markeringen på højt målebordsblad. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
452568
Sted- og lokalitetsnummer
070619-290
Anlæg
Milepæl/-sten, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterMangler oplysninger.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkI Dansk Vejtidsskrift nr. 3 1982 beskrives det at Indenrigsministeriets meterudvalg i 1908 henstiller til at samtlige milepæle fjernes medmindre de genbruges som kilometersten, og at amtsvejinspektøren for Maribo amt i 1910 indberetter til amtsrådet, at den nye kilometerafmærkning er afsluttet. Det er derfor muligt, at milestenene ved de gamle landeveje på Lolland blev fjernet i forbindelse med gennemførelse af kilometerafmærkningen i 1908-1910.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links