Krydset mellem Tårnvej og Nørrekær med bebyggelsen Ved Milestedet i baggrunden. Boligbebyggelsen er fra 1950’erne, men gennemgik en omfattende renovering i 2012.
.

Milestedet (opført 1953‑58) var tegnet af nogle af tidens førende arkitekter, herunder Svenn Eske Kristensen, Erik Møller, Kay Fisker, Svend Høgsbro og Gunnar Milthers. Bebyggelsen Ved Milestedet ligger tæt ved Roskildevej og består i dag af to højhuse i op til 15 etager, der er placeret vinkelret på Roskildevej mod nord, og vinkelbyggede blokke i tre etager mod syd. Mellem blokkene er der store grønne områder, der blev udformet af tidens mest fremtrædende landskabsarkitekt, C.Th. Sørensen.

Da hele byggeriet var færdigt, var det den hidtil største boligbebyggelse i Danmark med ca. 2.500 boliger. Husene er opført som industrialiseret byggeri af betonelementer, og de er blevet gennemgribende renoveret, så den tidligere profilerede facadebeklædning af beton er blevet erstattet af en ny beklædning af lys bulgarsk natursten og glas.

Videre læsning

Læs mere om Milestedet

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur