49365
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
49365
Sted- og lokalitetsnummer
060401-8
Anlæg
Militærdepot, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Affutagebygningen Bygningen består i dag af de to langmure, bevaret til gesimshøjde. Gavlene er delvist nedbrudte. I hver gavl har der været en åbning, hvoraf kun de nederste sten i falsene er bevaret. Murene er opført af granitkvadre af uregelmæssig form og størrelse opmuret i en grovkornet dårligt sammenhængende kalkmørtel. På enkelte sten ses boremærker fra udkløvningen, d. 20-25 mm. Gulvet i bygningen er brolagt med store flade granitsten i tilfældigt mønster. I ca. en ¼ del af gulvfladen er en forsænkning med en sliske mod syd. Der i hovedsagen anvendt store sten udvendigt og mindre indvendigt, en del sten er gennemgående. Muren synes sat ensidigt med en facade udadtil, mens skævhederne indadtil er opfyldt med mindre sten og kiler.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterRuinen af Affutagebygningen på Christiansø.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links