3030147
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030147
Sted- og lokalitetsnummer
020302-107
Anlæg
Militærdepot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Militærdepot, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Højning med betonanlæg, ca. 22 x 13 m og ca. 1 m høj, orienteret Ø-V. Delvis af¬skåret af Erme¬lundsvejen i Ø. Langs S-siden toppen af en beton facade over en strækning af 10 m; de øverste ca. 50 cm ses.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMilitærdepot
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke opmålt.
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiErmelunden, nordlige ammunitionsmagasin er et betonstøbt magasin med facade, dækkende jordkappe og en foranliggende tilkørselsvej. Tilkørselsvejen er delvis opfyldt, således at kun den øverste del af magasinets facade er synlig. Jordkappen og tilkørselsvejen er i øst en smule beskåret af Ermelundsvej. Det beskyttede anlæg omfatter det betonstøbte ammunitionsmagasin med facade. Endvidere den dækkende jordkappe og den foranliggende tilkørselsvej. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links