gravens nordlige del
.
enkelte sten i graven
.
bunden af graven
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34134
Sted- og lokalitetsnummer
080703-72
Anlæg
Militærvæsen, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrav ved Holsegård En tør voldgrav, der er ca. 175 m lang og ca. 30 m bred. Gra- ven, der er beplantet med træer, danner grænse mellem gårdens have og marken nord herfor. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldgrav, som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Dog kan det tilføjes at der midt ned gennem voldgraven er gravet en grøft, antagelig en drænledning, vist nok før fredningen i 1971. Området er tilgroet med en del krat og mange unge løvtræer. Der var netop foretaget en vis udtyndning i træerne. Voldgraven der er tør, løber i retning NØ-SV. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAntagelig tidl. voldgrav, nu tør og beplantet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links